Sporządzanie operatów szacunkowych

Operat szacunkowy to forma wyceny nieruchomości, będąca dokumentem urzędowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Zawiera określenie przedmiotu oraz zakres jego wyceny, cel sporządzenia, opis stanu i przeznaczenia obiektu.

Kiedy należy sporządzić operat szacunkowy?

Operat szacunkowy bezpośrednio wiąże się z ustaleniem ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości. Jest przydatny także podczas podziału majątku, który dotyczy nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Jego celem jest wyliczenie realnej wartości posesji.

Jak przebiega sporządzenie operatu szacunkowego?

Do sporządzenia operatu szacunkowego ma uprawnienia wyłącznie rzeczoznawca majątkowy. Tylko specjalista jest w stanie zagwarantować przygotowanie dokumentu poprawnie, logicznie oraz z zastosowaniem wszystkich wymaganych zasad.

Najczęstszym sposobem na jego wykonanie jest metoda porównawcza. Polega ona stworzeniu wyceny w porównaniu do innych, podobnych do danej nieruchomości. Można także wziąć pod uwagę więcej obiektów i na ich podstawie wyliczyć średnią wartość, z uwzględnieniem różnych czynników, które mogą na nią wpłynąć.

Operat szacunkowy może być nieocenioną pomocą w procesie uzyskania kredytu hipotecznego lub w przypadku kupna nieruchomości, warto więc powierzyć jego wykonanie zaufanemu rzeczoznawcy majątkowemu.