Rzeczoznawca majątkowy

Sporządzanie wyceny nieruchomości w Zamościu – Karolina Tańska

Sprawnie – rzetelnie – profesjonalnie – wyceń nieruchomość

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju we wrześniu 2014 roku. Zajmuję się wyceną nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Doświadczenie i jakość

Posiadam państwowe uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Moja droga do zdobycia uprawnień rzeczoznawcy majątkowego była długa i wymagała sporo pracy oraz wysiłku, dlatego teraz staram się wykonywać moją pracę najlepiej jak potrafię – rzetelnie, sprawnie i profesjonalnie, zgodnie z najwyższymi standardami i starannością.

Wyceny na potrzeby banków

Posiadam również kwalifikacje do wyceny na potrzeby banków potwierdzone certyfikatem zdobytym w drodze szkolenia: „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiej Organizacji Rzeczoznawców TEGoVA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.