Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy Karolina Tańsku w Zamościu

Jestem rzeczoznawcą majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości Zajmuję się wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatów szacunkowych.

Doświadczenie i jakość usług

Moja praca jako rzeczoznawcy majątkowego wykonywana jest w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych  „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” uzgodniony w dniu 4 stycznia 2010 r. przez Ministra Infrastruktury. Wszystkie usługi realizuję z zachowaniem najwyższej staranności i dokładności, z poszanowaniem Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i zalecanych do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska.

Moje uprawnienia

Posiadam certyfikat wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, dzięki któremu realizuję wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych – akceptowany przez wszystkie banki.

Posiadam państwowe uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą wyceny nieruchomości.