Wycena nieruchomości pod kredyt, czyli wycena dla zabezpieczenia wierzytelności

Kredyt hipoteczny pomaga na szybszą realizację marzenia o nabyciu nowej nieruchomości, jest jednak poważnym zobowiązaniem finansowym, z którym wiąże się także konieczność wyceny nieruchomości.

W jakim celu szacuje się wartość nieruchomości?

Wycena nieruchomości pod hipotekę stanowi istotny czynnik przyznania kredytu. Banki podejmują wszelkie starania, aby ustrzec się przed oszustami chcącymi wyłudzić gotówkę bez odpowiedniego zabezpieczenia. Jest to sytuacja, w której kwota kredytu przekracza realną wartość nieruchomości – wykonanie wyceny jest więc niezbędne przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Zabezpieczenie wierzytelności pozwala potwierdzić wiarygodność oraz możliwości finansowe osoby ubiegającej się o kredyt i zminimalizować tym samym ewentualne ryzyko banku.

Posiadam certyfikat wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, dzięki któremu realizuję wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych – akceptowany przez wszystkie banki. Uzyskałam go dzięki szkoleniu „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”, na którym zdobyłam niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na dokonywanie wycen nieruchomości na potrzeby banków.