Wycena nieruchomości rolnych

Nieruchomości rolne, bez względu na ich charakter oraz zastosowanie, podlegają transakcjom kupna i sprzedaży. Często mamy także do czynienia z przekazaniem ich w spadku, a co za tym idzie – podziałem majątku. Realizuję wyceny rolnych zabudowań we wszystkich celach, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz procedurami.

Rodzaje nieruchomości rolnych

Nieruchomości rolne, w zależności od przeznaczenia, można podzielić na dwa rodzaje: nieruchomości zabudowane oraz nieruchomości stanowiące grunty orne. Pierwsza kategoria dotyczy głównie siedlisk, tzn. nieruchomości rolnych z zabudową zagrodową, drugą natomiast stanowią grunty orne, łąki, pastwiska, itp.

Czynniki decydujące o wartości obszarów rolnych

W zależności od rodzaju obszaru rolnego w procesie wyceny należy uwzględnić kilka czynników, które znacząco wpłyną na jego cenę, są to np.: lokalizacja, oddziaływanie użytków przyległych, warunki glebowe oraz przyrodnicze, dostęp do infrastruktury itp.

Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, dokonuję szerokiego rozpoznania porównawczego oraz bazuję na swojej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

Poza wyceną nieruchomości rolnych zajmuję się także innymi rodzajami szacowania nieruchomości, takimi jak wycena działek pod zabudowę.