Wycena nieruchomości lokalowych

Nieruchomości lokalowe to nie tylko mieszkania, ale także ich elementy składowe, czyli np.: garaż, strych, piwnica, itp., nawet jeżeli nie znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zajmuję się wyceną nieruchomości lokalowych zarówno mieszkalnych, jak i usługowych oraz użytkowych.

Kiedy dokonać wyceny nieruchomości lokalowej?

Najczęstszym powodem dokonania wyceny nieruchomości lokalowej jest jej sprzedaż. Często także szacowanie wartości związane jest z potrzebą ubezpieczenia mieszkania, podziału części wspólnych oraz otrzymania kredytu (więcej informacji o wycenie pod hipotekę znajdą Państwo w zakładce Wycena nieruchomości pod kredyt.

Zajmuję się także wyceną oraz określaniem wartości spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz szacowaniem ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zarówno gotowymi, jak i w trakcie realizacji.

Przy dokonywaniu wyceny zawsze biorę pod uwagę wartość rynkową lokalu lub nieruchomości oraz czynniki znacząco wpływające na cenę (lokalizacja, otoczenie, stan nieruchomości). W każdym przypadku gwarantuję indywidualne podejście do Klienta oraz sytuacji, a także sporządzenie wymaganej dokumentacji, czyli operatu szacunkowego.