Wycena działek budowlanych

W ofercie swoich usług świadczę wycenę działek pod zabudowę. Swoją pracę wykonuję zawsze sumiennie oraz rzetelnie, a ceny szacuję zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami zawodowymi.

Kiedy dokonać wyceny działki pod zabudowę?

Mimo że spora część społeczeństwa uważa akt wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych za zbędny, niektóre sytuacje z życia codziennego pokazują, jak ważne jest oszacowanie ceny przez rzeczoznawcę. Nie tylko w okolicznościach krytycznych – takich, jak np. wywłaszczenie nieruchomości lub idące za tym spory sądowe, ale nawet przy zabezpieczeniach kredytów hipotecznych – wszystko to przemawia za faktem, że warto skorzystać z usług wyceny.

Jeżeli chodzi o działki budowlane, najczęstszym powodem szacowania ich wartości jest sprzedaż. Zdarzają się jednak też sytuacje takie, jak kwestia podziału majątku, spadku oraz darowizny, w których potrzebna fachowa wycena.

Co wpływa na cenę działki budowlanej?

Jako rzeczoznawca majątkowy zawsze jestem zobligowana do wyjaśnienia, co wpłynęło na taką, a nie inną wycenę. Zdarzają się cechy lub czynniki decydujące o wartości danej nieruchomości, w przypadku działki budowlanej jest to np. lokalizacja i dostęp do głównych dróg publicznych oraz kwestia wyposażenia obszaru w media.

Zawsze podejmuję się analizy cen rynkowych, dokonując niezbędnego porównania wartości nieruchomości podobnych sobie. Wykonuję też wyceny nieruchomości pod kredyt.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.