• photo
 • photo
 • photo

Określanie wartości maszyn i urządzeń w Zamościu – Oferta

Oferuję sporządzanie operatów szacunkowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych  „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” uzgodnionym w dniu 4 stycznia 2010 r. przez Ministra Infrastruktury,  z zachowaniem najwyższej staranności i dokładności, z poszanowaniem Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i zalecanych do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobku środowiska.

 

Realizuję wyceny nieruchomości

 • lokalowych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi gotowymi i w trakcie realizacji,
 • rolnych zabudowanych tzw. zabudową zagrodową (siedliska),
 • gruntowych niezabudowanych(np. działki pod zabudowę),
 • rolnych stanowiących grunty orne czy łąki, pastwiska itp.

Gwarantuję

 • dojazd do nieruchomości w terminie dogodnym dla zleceniodawcy,
 • samodzielne badanie ksiąg wieczystych i dokumentacji związanej z nieruchomością,
 • sporządzenie operatu szacunkowego w formie pisemnej w liczbie egzemplarzy uzgodnionej ze zleceniodawcą,
 • dyskretną dokumentację fotograficzną,
 • czytelną i profesjonalną oprawę graficzną operatu szacunkowego.

 

Cele, dla których sporządzam wyceny nieruchomości to głównie transakcje kupna-sprzedaży oraz zabezpieczenie wierzytelności („pod hipotekę”).

 

Działam na terenie powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego w województwie lubelskim.

zabezpieczenie wierzytelności

sporządzanie operatów szacunkowych

transakcje kupna-sprzedaży